ការផ្តល់ជូនពិសេស

ចូលរួមឥឡូវនេះ

ប្រាក់បន្ថែម ២០%​ សំរាប់សមាជិកថ្មី - កីឡា

ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែ
១- ចុះឈ្មោះជាមួយ IBET567
២- ធ្វើការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងជាមួយ IBET567 ហើយចុះលើប៊ូតុង "ស្នើរសុំ" (ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិចបំផុត 10ដុល្លារ)

  ការកំសាន្ដការផ្ដល់ជូន % ប្រាក់រង្វាន់ ការផ្ដល់ជូនច្រើនបំផុត ចំនួនភ្នាល់វិលជុំ
កីឡា ២០% ១០២០ដុល្លារ ២២ដង

១- ការផ្ដល់ជូនចាប់ផ្ដើមពីថ្ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ (GMT+8)រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)
២- ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែសមាជិកថ្មីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិចតែប៉ុណ្ណោះ។
៣- សមាជិកអាចទទួលយកការបន្ថែមពិសេសនេះម្តង នៅពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ សូមជ្រើសរើសកញ្ចប់ផលិតផលដែលអ្នកចង់លេងកំសាន្តដើម្បីស្នើសុំ។
៤- ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ រួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ តំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំចំនួន 22ដង តាមកញ្ចប់ផលិតផលដែលបានជ្រើសរើស ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។
​ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់​ = 5,000 ដុល្លារ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 20% x 5,000 ដុល្លារ​ = 1,000 ដុល្លារ
លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ = (5,000+1,000) ដុល្លារ x 22 = 132,000​ ដុល្លារ ។
៥- សមាជិកអាចទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម្តងតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងគណនី។ ការស្នើរសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមផ្សេងទៀត អាចធ្វើទៅបានលុះត្រាណាតែការស្នើរសុំមុនៗ បានបំពេញគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌរួចរាល់ហើយ។
៦- រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់សងខាង ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង 1.50 (Decimal) រឺ (malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo odds -2.00)​ និងប្រភេទភ្នាល់ក្រៅពីកីឡា នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងការផ្តល់ជូន និងលក្ខខ័ណ្ឌវិលជុំឡើយ។​
៧- ទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ឈ្នះនៃទឹកប្រាក់បន្ថែម នឹងត្រូវបានលុបចោល ប្រសិនបើការភ្នាល់ និងប្រាក់រង្វាន់មិនត្រូវបានបំពេញក្នុងរយៈ​ពេល ៦០ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទទួលយកប្រាក់បន្ថែម។
៨- ការគណនាលើទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ (Rebates) នឹងមិនត្រូវបានគណនាជាមួយនឹង ទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំដែលចេញពីទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះទេ។​ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួននៃការភ្នាល់វិលជុំនឹងត្រូវបានពិចារណាលុបចោលក្នុងករណីចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណបនីរបស់សមាជិកនៅសល់ 1 ដុល្លារ រឺតិចជាងនេះ។
សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ដើម្បីលុបចោលលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំរបស់អ្នក។​
៩- IBET567 រក្សាសិទ្វិកែប្រែ លុបចោល ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។​
១០- ការផ្តល់ជូននេះ គឺដើម្បីអោយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានភាពរីករាយ។ IBET567 រក្សាសិទ្ធិដើម្បីចាត់វិធានការ ក្នុងករណីណាមួយដែលរកឃើញថា សមាជិកណាម្នាក់រំលោភបំពាន ឬកេងបន្លំ ឬរកផលប្រយោជន៌ពីការផ្តល់ជូន ដែលផ្ទុយនឹងទស្សនវិស័យ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃការផ្តល់ជូន។
១១- លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

ចូលរួមឥឡូវនេះ

Game ខ្មែរ ឈ្នះប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ 50$
១- ចុះឈ្មោះគណនីជាមួយ IBE567 ។
២- បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល ១ សប្តាហ៍ (ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ) អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដាក់ពាក្យសុំទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយ (ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យ)
២- យើងនឹងសងប្រាក់វិញលុះត្រាតែអ្នកដាក់ពាក្យសុំមានសមត្ថភាពនិងជោគជ័យ។ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានសងវិញនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងបន្ទាប់ពីបានស្នើសុំ។
ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន។
១- ការផ្សព្វផ្សាយនេះចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩ (GMT +៨) រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ ម៉ោង ២៣ ៈ ៥៥ ៈ ៥៩ (GMT +៨) ។
ការផ្សព្វផ្សាយរបស់អតិថិជននេះភ្នាល់ជាភាសាខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះការភ្នាល់រាល់ ១០០ ដងនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ៥ ដុល្លារ។
ផលិតផល ប្រាក់បន្ថែម Bet Times ROLLOVER

PRODCTS BONUS TBET TIMES ROLLOVER
KhmerGames 5$ 100 3 Time(s)
KhmerGames 10$ 200 3 Time(s)
KhmerGames 15$ 300 3 Time(s)
KhmerGames 20$ 400 3 Time(s)
KhmerGames 25$ 500 3 Time(s)
KhmerGames 30$ 600 3 Time(s)
KhmerGames 35$ 700 3 Time(s)
KhmerGames 40$ 800 3 Time(s)
KhmerGames 50$ 1000 3 Time(s)


៣- កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនដល់សមាជិកទាំងអស់ដោយប្រើតែដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។
៤- សមាជិកអាចមានការផ្តល់ជូនការផ្សព្វផ្សាយសកម្មតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងគណនីរបស់ពួកគេក្នុងពេលតែមួយ។ សូមជ្រើសរើសកញ្ចប់ផលិតផលដែលសមាជិកចង់លេងដើម្បីស្នើសុំ។
ការដាក់ប្រាក់ដំបូងរបស់សមាជិកបូករួមនឹងប្រាក់រង្វាន់ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងពេលវេនចំនួន ៣ នៅក្នុងភ្នាល់កីឡាអេសអ៊ី ៥៦៧ មុនពេលដកប្រាក់ណាមួយដែលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងឬទទួលប្រាក់រង្វាន់បន្ទាប់របស់អ្នក។
ឧទាហរណ៍:
ប្រាក់រង្វាន់ = ៥ ដុល្លារ។
តម្រូវការវេន = ៥ គុណ ៣ = ១៥ ដុល្លារ។
៦- សមាជិកអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់តែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលតែមួយ។ ការស្នើសុំការផ្សព្វផ្សាយមួយទៀតគឺអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែការស្នើសុំពីមុនត្រូវបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃការផ្សព្វផ្សាយ។
៧- ប្រាក់បង្វិលសងវិញនឹងមិនត្រូវបានទូទាត់តាមចំណូលពីការដាក់ប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនិងប្រាក់រង្វាន់ឡើយ។ តម្រូវការវិលជុំនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានបំពេញប្រសិនបើសមតុល្យគណនីសមាជិកមានសិទ្ធិមានចំនួន ១ ដុល្លារឬតិចជាងនេះ។ សូមទាក់ទងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនដើម្បីរៀបចំការលះបង់នូវតម្រូវការវិលជុំ។
៨- ក្រុមហ៊ុន IBE567 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីនេះគ្រប់ពេលមិនថាចំពោះអ្នកលេងទាំងអស់ឬកីឡាករម្នាក់ៗដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុន។
៩- ការផ្សព្វផ្សាយនេះដើម្បី ធ្វើឲ្យ ការកម្សាន្តរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពរីករាយ។ ក្រុមហ៊ុន IBE567 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការក្នុងករណីណាក៏ដោយដែលយើងរកឃើញថាសមាជិកកំពុងរំលោភបំពានឬកេងយកប្រាក់រង្វាន់ធៀបនឹងការរំពឹងទុកឬល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្សព្វផ្សាយ។
១០- ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្សព្វផ្សាយស្តង់ដារអាយ។ អេស ៥៦៧ ត្រូវបានអនុវត្ត។

ចូលរួមឥឡូវនេះ

ប្រាក់បន្ថែម ២០%​ សំរាប់សមាជិកថ្មី
ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែ
១- ចុះឈ្មោះជាមួយ IBET567
២- ធ្វើការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងជាមួយ IBET567 ហើយចុះលើប៊ូតុង "ស្នើរសុំ" (ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិចបំផុត 10ដុល្លារ)

  ការកំសាន្ដការផ្ដល់ជូន % ប្រាក់រង្វាន់ ការផ្ដល់ជូនច្រើនបំផុត ចំនួនភ្នាល់វិលជុំ
ការស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ២០% ១០២០ដុល្លារ ២២ដង
ស្លុត ២០% ១០២០ដុល្លារ ២២ដង
គីណូ ២០% ១០២០ដុល្លារ ២២ដង

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន
១- ការផ្ដល់ជូនចាប់ផ្ដើមពីថ្ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ (GMT+8)រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)
២- ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែសមាជិកថ្មីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិចតែប៉ុណ្ណោះ។
៣- សមាជិកអាចទទួលយកការបន្ថែមពិសេសនេះម្តង នៅពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ សូមជ្រើសរើសកញ្ចប់ផលិតផលដែលអ្នកចង់លេងកំសាន្តដើម្បីស្នើរសុំ។
៤- ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ រួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ តំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំចំនួន 22ដង តាមកញ្ចប់ផលិតផលដែលបានជ្រើសរើស ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។
​​​ទឺកប្រាក់ដែលបានដាក់​ = 5,000 ដុល្លារ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 20% x 5,000 ដុល្លារ​ = 1,000 ដុល្លារ
លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ = (5,000+1,000) ដុល្លារ x 22 = 132,000​ ដុល្លារ
៥- សមាជិកអាចទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម្តងតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងគណនី។ ការស្នើរសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមផ្សេងទៀត អាចធ្វើទៅបានលុះត្រាណាតែការស្នើរសុំមុនៗ បានបំពេញគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌរួចរាល់ហើយ។
៦- រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់សងខាង រាល់ការកំសាន្តដែលមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ចីផ្តល់ជូន នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងការផ្តល់ជូន និងលក្ខខ័ណ្ឌវិលជុំឡើយ។​
៧- ទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ឈ្នះនៃទឹកប្រាក់បន្ថែម នឹងត្រូវបានលុបចោល ប្រសិនបើការភ្នាល់ និងប្រាក់រង្វាន់មិនត្រូវបានបំពេញក្នុងរយៈ​ពេល ៦០ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទទួលយកប្រាក់បន្ថែម។
៨- ការគណនាលើទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ (Rebates) នឹងមិនត្រូវបានគណនាជាមួយនឹង ទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំដែលចេញពីទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះទេ។​ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួននៃការភ្នាល់វិលជុំនឹងត្រូវបានពិចារណាលុបចោលក្នុងករណីចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណបនីរបស់សមាជិកនៅសល់ 1 ដុល្លារ រឺតិចជាងនេះ។ សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ដើម្បីលុបចោលលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំរបស់អ្នក។​
៩- IBET567 រក្សាសិទ្វិកែប្រែ លុបចោល ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។​
១០- ការផ្តល់ជូននេះ គឺដើម្បីអោយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានភាពរីករាយ។ IBET567 រក្សាសិទ្ធិដើម្បីចាត់វិធានការ ក្នុងករណីណាមួយដែលរកឃើញថា សមាជិកណាម្នាក់រំលោភបំពាន ឬកេងបន្លំ ឬរកផលប្រយោជន៌ពីការផ្តល់ជូន ដែលផ្ទុយនឹងទស្សនវិស័យ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃការផ្តល់ជូន។
១១- លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

 

ចូលរួមឥឡូវនេះ

ប្រាក់បន្ថែម ១០០%​ សំរាប់សមាជិកថ្មី
ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែ
១- ចុះឈ្មោះជាមួយ IBET567
២- ធ្វើការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងជាមួយ IBET567 ហើយចុះលើប៊ូតុង "ស្នើរសុំ" (ដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិចបំផុត 10ដុល្លារ)

  ការកំសាន្ដការផ្ដល់ជូន % ប្រាក់រង្វាន់ ការផ្ដល់ជូនច្រើនបំផុត ចំនួនភ្នាល់វិលជុំ
កីឡា ១០០% ១២០ដុល្លារ ១៥ដង

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន
១- ការផ្ដល់ជូនចាប់ផ្ដើមពីថ្ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ (GMT+8)រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)
២- ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែសមាជិកថ្មីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិចតែប៉ុណ្ណោះ។
៣- សមាជិកអាចទទួលយកការបន្ថែមពិសេសនេះម្តង នៅពេលដាក់ប្រាក់លើកដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ សូមជ្រើសរើសកញ្ចប់ផលិតផលដែលអ្នកចង់លេងកំសាន្តដើម្បីស្នើរសុំ។
៤- ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ រួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ តំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំចំនួន 22ដង តាមកញ្ចប់ផលិតផលដែលបានជ្រើសរើស ទើបអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន។
​​​ទឺកប្រាក់ដែលបានដាក់​ = 120ដុល្លារ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 100% x 120 ដុល្លារ​ = 120 ដុល្លារ
លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ = (120+120) ដុល្លារ x 15 = 3.600​ ដុល្លារ
៥- សមាជិកអាចទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម្តងតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងគណនី។ ការស្នើរសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមផ្សេងទៀត អាចធ្វើទៅបានលុះត្រាណាតែការស្នើរសុំមុនៗ បានបំពេញគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌរួចរាល់ហើយ។
៦- រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់សងខាង រាល់ការកំសាន្តដែលមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ចីផ្តល់ជូន នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងការផ្តល់ជូន និងលក្ខខ័ណ្ឌវិលជុំឡើយ។​
៧- ទឹកប្រាក់បន្ថែម និងទឹកប្រាក់ឈ្នះនៃទឹកប្រាក់បន្ថែម នឹងត្រូវបានលុបចោល ប្រសិនបើការភ្នាល់ និងប្រាក់រង្វាន់មិនត្រូវបានបំពេញក្នុងរយៈ​ពេល ៣០ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទទួលយកប្រាក់បន្ថែម។
៨- ការគណនាលើទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ (Rebates) នឹងមិនត្រូវបានគណនាជាមួយនឹង ទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំដែលចេញពីទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះទេ។​ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួននៃការភ្នាល់វិលជុំនឹងត្រូវបានពិចារណាលុបចោលក្នុងករណីចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណបនីរបស់សមាជិកនៅសល់ 1 ដុល្លារ រឺតិចជាងនេះ។ សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ដើម្បីលុបចោលលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំរបស់អ្នក។​
៩- IBET567 រក្សាសិទ្វិកែប្រែ លុបចោល ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។​
១០- ការផ្តល់ជូននេះ គឺដើម្បីអោយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានភាពរីករាយ។ IBET567រក្សាសិទ្ធិដើម្បីចាត់វិធានការ ក្នុងករណីណាមួយដែលរកឃើញថា សមាជិកណាម្នាក់រំលោភបំពាន ឬកេងបន្លំ ឬរកផលប្រយោជន៌ពីការផ្តល់ជូន ដែលផ្ទុយនឹងទស្សនវិស័យ ឬ លក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃការផ្តល់ជូន។
១១- លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

ចូលរួមឥឡូវនេះ

ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់កាសុីណូ 0.8%
ទឹកប្រាក់ខ្ពស់បំផុត = 888$
1. កម្មវិធីពិសេសនេះ គិតរយៈពេល 1 សប្តាហ៍ម្តង (​គិតពីថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ) ។
2. រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល 1 សប្តាហ៍ (​គិតពីថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ) លោកអ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំទឹកប្រាក់ត្រលប់ នៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ (​ពីថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ)។
3. យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ លុះត្រាណាការដាក់ពាក្យស្នើសុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងទទួលបាន​ជោគជ័យ។ ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោង បន្ទាប់ពីថ្ងៃស្នើសុំ។
4. កម្មវិធីពិសេសនេះ តម្រូវអោយស្នើរសុំចំនួនទឹកប្រាក់ត្រលប់វិញយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ពី 1 USD ឡើងទៅ។
5. ទឹកប្រាក់ត្រលប់នៃសមាជិកថ្មីដាក់ប្រាក់ដំបូងនេះអាចដកបាន ដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំឡើយ។
6. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតឡើយ។
7. ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញ 0.8% គឺចូលរួមបានសម្រាប់កាសុីណូ Sexy Casino តែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះ។
8. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់ នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

ចូលរួមឥឡូវនេះ

ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍ 0.3% សំរាប់កីឡា
ប្រាក់ត្រលប់ខ្ពស់បំផុត = ១៨៨៨$
1. កម្មវិធីពិសេសនេះ គិតរយៈពេល 1សប្តាហ៍ម្តង (​គិតពីថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ)។
2. រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល 1សប្តាហ៍ (​គិតពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ) លោកអ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំទឹកប្រាក់ត្រលប់ នៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ (​ពីថ្ងៃចន្ទ័ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ)។
3. យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ លុះត្រាណាការដាក់ពាក្យស្នើសុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងទទួលជោគជ័យ។ ទឹកបា្រក់បង្វិលជូនវិញនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោង បន្ទាប់ពីថ្ងៃស្នើសុំ។
4. កម្មវិធីពិសេសនេះ តម្រូវអោយស្នើរសុំចំនួនទឹកប្រាក់ត្រលប់វិញយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ពី 1 USD ឡើងទៅ។
5. ទឹកប្រាក់ត្រលប់នៃសមាជិកថ្មីដាក់ប្រាក់ដំបូងនេះអាចដកបាន ដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំ ។
6. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗ ទៀតបានឡើយ។
7. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់ នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

ចូលរួមឥឡូវនេះ

ទឹកប្រាក់ផ្តល់ជូនវិញ​ប្រចាំខែ រហូត 5%
1. កម្មវិធីពិសេសនេះ គិតរៀងរាល់រយៈពេល 1ខែម្តង (សំរាប់ការភ្នាល់ដែលចាញ់ប៉ុណ្ណោះ)។
2. រាល់ការបញ្ចប់រយៈពេល 1ខែ លោកអ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ នៅខែបន្ទាប់។
3. យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ លុះត្រាណាការដាក់ពាក្យស្នើសុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងទទួលជោគជ័យ។ ទឹកបា្រក់បង្វិលជូនវិញ នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោង បន្ទាប់ពីថ្ងៃដាក់ស្នើរសុំ។
4. កម្មវិធីពិសេសនេះតម្រូវអោយស្នើរសុំចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញតិចបំផុត 1 USD ហើយគ្មានការកំណត់សំរាប់ចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញច្រើនបំផុត។
5. ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញនៃសមាជិកថ្មីដាក់ប្រាក់ដំបូងនេះអាចដកបាន ដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំ ។
6. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗ ទៀតឡើយ។
7. IBET567 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជម្រាបដំណឹងជាមុន។ រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។